info@puntayeli.com.tr +902324694440

İlkelerimiz

“Çalışanlarımız Başarımızın Anahtarıdır” felsefesiyle,tesislerimizde, şantiyelerimiz de, projelerimizde görev yapan çalışanlarımıza çalışma ortamlarını iyileştirmeyi, sağlıklı hale getirmeyi, iş kazası ve meslek hastalıklarının oluşmasını önlemeyi, sürekli gelişmeyi ve öğrenmeyi desteklemekteyiz.

Amacımız elektrik taahhüt alanında geçmişten gelen deneyimlerimizi geleceğe yeni teknolojilerle aktarırken kalite ve müşteri memnuniyetini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Toplam Kalite Yönetimini yaşam şekli olarak benimsemek ve gereklerini yerine getirerek iş mükemmelliğini gerçekleştirmek Şirketlerimiz çalışanları olarak hepimizin görevidir.